Balanserad El startades med visionen om att fler ska kunna få möjlighet att installera solceller.

Vi vill att alla i samhället ska kunna bidra till en hållbar framtid driven av solenergi. Idag kan bara de med starka finanser få lån för att investera i solcellsanläggningar. Vi vill att alla ska få denna chans.

 

 

 

 

 

Balanserad El är med i samma företagsgrupp där bland annat dessa företag ingår:

Vår företagsgrupp omsätter ca. 100miljoner med en bred mix inom teknologisektorn där bla. MicroNät, MicroGroup,
Mastbyggarna, Elfinans, Solmontörerna och .I/O Development ingår.